La salut de l’hort


El que és la vida… fa alguns dies que estava preparant aquest escrit, extret d’uns apunts d’una amiga que va fer un curs d’horticultura ecològica i vés per on, a l’obrir el correu hi trobo un mail d’en Jordi, el meu metge de capçalera que es veu que es vol animar a posar quatre tomaqueres al pati de casa.
Doncs res, per tal que veieu que la salut és la salut, tant si és la nostra com la de l’hort, aquí us deixo aquest article que potser sona una mica “tonto”, però que ens pot fer recapacitar respecte a com treballar per afavorir la salut de l’hort.
Salut, Jordi!!!

Factors que afavoreixen un bon estat de salut de les plantes de l’hort i el jardí

Hem de tenir en compte que:

 • En els ecosistemes, la diversitat d’espècies animals (les que poden causar dany a les plantes i les que no) i els múltiples predadors que conviuen, regulen constantment la proliferació massiva de qualsevol espècie concreta.
 • La presència de malalties forma part indissoluble de la vida i moltes vegades esdevé un mecanisme de selecció natural contribuint a l’evolució de les espècies. Les malalties ataquen aquelles plantes més dèbils (queden les més fortes) o que pateixen algun tipus d’anomalia d’origen genètic fent-les més vulnerables.
 • L’ús massiu de productes químics crea desequilibris la qual cosa fa que les plagues siguin més freqüents i devastadores.
 • Les formes resistents de paràsits acostumen a provocar plagues més agressives. Els plaguicides passen a ser inactius i cal buscar noves composicions.
 • Les plantes sanes són més resistents
 • Quan detectem un problema a una planta moltes vegades el primer que ens plantegem és en buscar la solució ràpida al problema sense analitzar-ne les causes.
 • Moltes vegades la planta enmalalteix degut a unes condicions ambientals no adeqüades:

-Excés/Defecte d’aigua a la terra
-Temperatures massa altes o baixes
-Humitat ambiental inadequada
-Excés de fertilització

 • Potenciant la salut de les plantes, potenciem l’autodefensa. Un estrès de la planta produïda per un desequilibri ambiental fa que aquesta es debiliti i sigui més susceptible d’enmalaltir.
 • Quan volem cultivar plantes forçant els seus cicles de desenvolupament o amb unes condicions ambientals que no són idònies

Accions per prevenir un bon estat de salut de les nostres plantes

 • Afavorir la diversitat de plantes (hortícoles i acompanyants) i l’aplicació d’associacions i rotacions de cultius. Les tanques verdes o bardisses són els refugis idonis per tota mena d’insectes i animals en general
 • Garantir una bona fertilitat de la terra per afavorir una disponibilitat equilibrada de nutrients evitant malalties fisiològiques produïdes per excés o defecte de nutrients. Les plantes amb carències nutritives o excés de nutrients són més vulnerables a les malalties.
 • Algunes malalties aprofiten ambients més humits per atacar (sobretot els fongs). Procurar no mullar les parts aèries de les plantes i regar de forma regular evitant que la terra s’assequi totalment.
 • Observar minuciosament les plantes sobretot pel revers de les fulles que és on comencen a aparèixer molts dels problemes.
 • Donar preferència a les mesures preventives i als mitjans mecànics de lluita i protecció (trampes, xarxes protectores, eliminació manual).
 • Mantenir el sòl lliure d’herbes no desitjades.

Animals col.laboradors

 • Les marietes i les seves larves són devoradors de pugons, cotxinilles i altres insectes. També controlen l’oïdi ja que es mengen les espores.
 • Les libèl.lules i els pregadéus (Mantis) també són devoradors d’insectes i petites erugues. També s’alimenten d’insectes els dragons i les sargantanes.
 • Els xinxes són predadors de pugons, trips i àcars (tenen una trompa que els perfora i succiona).
 • Els estafilínids (escarbats negres) s’alimenten de bavoses i petits insectes
 • Les tisoretes són caçadors nocturns de petits insectes, també poden menjar plantes, fruit i flors.
 • Els rat penats s’alimenten de papallones, aranyes i mosquits. Els eriçons s’alimenten de cargols, cucs i erugues de terra.
 • Els àcars perjudicials com l’aranya roja poden ser eliminats amb d’altres àcars carnívors.
 • Els centpeus s’aimenten de petits insectes del sòl i no causen cap dany a les plantes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *