Triar un substrat per l’hort (II)

Com us deia ahir, la majoría dels substrats que podem trobar en el mercat són una barreja de diferents components, alguns d’origen natural i d’altres artificials. Si mirem els “ingredients” de la majoría de sacs de substrat que podem trobar en qualsevol viver, veuriem que els més habituals són aquests:

Torba Són matèries d’origen vegetal i les seves propietats físiques i químiques depenen del seu origen. La torba rossa té més matèria orgànica, bon nivell de retenció d’aigua i aireació i la torba negra un nivell deficient d’aireació i gran quantitat de sals solubles.

Escorça de pi Prové de residus forestals. Ha d’estar descomposada i els seus trossos no ser més grans de 2 cms. Quan està tendra produeix carència de nitrògen. Té una baixa densitat i una alta capacitat d’aireació. També es poden fer servir serradures sempre que sigui de fustes no tractades.
Fibra de coco Té una retenció d’aigua de fins a 3 o 4 vegades el seu pes. El seu PH és lleugerament àcid, però té molt baixa densitat i una porositat excel.lent. És un substrat químicament inert. Acostuma a venir presentat com a maons de fibra prensada i s’ha de posar en aigua per tal que augmenti el seu volum
Grava La més habitual és de quars i pedra tosca amb menys d’un 10% de carbonat càlcic. Alta densitat, baixa retenció d’aigua i bona porositat.
Sorra Té una densitat similar a la grava. Retenció mitjana, la seva porositat va disminuint amb el temps perque es compacta.

Pedres volcàniques No tenen cap manipulació prèvia ni alteracions artificials. Estan composades de silicat, alúmina i òxids de ferro. També contenen calci, magnesi, fòsfor i d’altres oligoelements. Alta aireació i poca retenció d’aigua.

Perlita Material que s’obté per tractament tèrmic a uns 1.000ºC d’una roca silícia. Té una densitat baixa, una gran capacitat de retenció d’aigua (fins a 5 vegades el seu pes) i una elevada porositat. Químicament inert.

Vermiculita S’obté després d’exfoliar mica a temperatures de 800ºC. La seva densitat és baixa i és un excel.lent airejador. Pot contenir fins a un 8% de potassi i un 12% de magnesi assimilables. El seu PH és gairebé neutre pel que es pot utilitzar com a corrector del PH.

Boletes d’argila (Arlita) S’obté amb el tractament de nòduls argilosos a més de 100ºC, formant-se unes boles dures, de baixa densitat, baixa retenció d’aigua i una bona capacitat d’aireació.

Els fertilitzants La majoria de les vegades, els sacs de substrats preparats contenen algun d’aquests fertilitzants d’origen orgànic.

Fems (d’ovella, conill, cavall, gallina) Són els excrements d’aquests animals. Han d’aplicar-se quan ja han fermentat i mai en estat fresc. Conté Nitrògen, fòsfor, potassi i micronutrients com Cu, Zn, fe, Mn.
Guano El Guano són excrements d’aus o rat-penats. El provinent de les aus és ideal pel creixement degut al seu alt contingut en Nitrògen. El de rat-penat per a floració, degut al seu alt nivell de Fòsfor.
Compost S’obté a partir de la descomposició de residus orgànics (restes de plantes, animals, residus alimentaris…). El compost millora la estructura del sòl, incrementa la quantitat de matèria orgànica i proporciona nutrients.
Humus de cuc És el resultat del compostatge de matèria orgànica que realitzen els cucs. Millora la estructura del sòl, la porositat, el creixement de les arrels i afavoreix l’assimilació de potassi i nitrògen.

I per avui ho deixem aquí.
Podeu ampliar informació sobre el substrats a Fuchsiarama

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *